04 دی
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمایشگاه معماری تعاملی

13 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ سالن همایش های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

جشنواره انرژی و مواد

08 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

کارگاه یک روزه چیدمان پارامتریک

26 بهمن
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

کارگاه دوره ساخت پارامتریک

06 دی
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

سمینار نقش نرم افزار های پارامتریک در طراحی

13 اردیبهشت
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ فرهنگستان هنر

کنفرانس جامع طراحی