تاریخ شروع

00:00

چهارشنبه - 1396/10/06

تاریخ پایان

00:00

چهارشنبه - 1396/10/06

آدرس

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

در این سمینار که در هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب برگزار شد به بررسی نقش نرم افزار های پارامتریک در طراحی معماری و ویژگی های آن پرداخته شد.

سخنرانان: دکتر احمدرضا خلیلی، مهندس نگار دولتی