تاریخ شروع

00:00

پنجشنبه - 1396/11/26

تاریخ پایان

00:00

پنجشنبه - 1396/11/26

آدرس

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

در کارگاه دو روزه ساخت پارامتریک با استفاده تکنیک کام و زبانه ، هندسه ای غیر اقلیدسی به شکل یک المان ایجاد شد. فرم اولیه در در نرم افزار نرم افزار راینو و گرس هاپر شبیه سازی و مورد آنالیز قرار گرفت.  در این پروژه متریال مورد استفاده در پلکسی بوده و  ابعاد آن 1.5*1.5*1.5 متر می باشد. این اثر هم اکنور در دانشکده معماری و شهرسازی دانگاه آزاد اسلامی قزوین قرار دارد.

نام اثر: Hypercube

طراح و سازنده: دکتر احمدرضا خلیلی

دستیاران: محمدرضا قادران، محمد آکراد

محل برگزاری: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین