04 دی
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمایشگاه معماری تعاملی

13 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ سالن همایش های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

جشنواره انرژی و مواد