08 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

کارگاه یک روزه چیدمان پارامتریک

26 بهمن
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

کارگاه دوره ساخت پارامتریک